Auditors

M. Witt

HAMBURG
+49 (0) 180 401-128
E-MAIL

VITA

K. Fengels

HAMBURG
+49(0)40 180401-180
E-MAIL

VITA

U. Glaser

HAMBURG
+49(0)40 180401-122
E-MAIL

VITA
Lawyers

Dr. C. Winter Nachtigäller

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-123
E-MAIL

VITA

Prof. Dr. J.W. Knollmann

HAMBURG
+49 40 637 814 03
E-MAIL

VITA
Business Consultants

M. Witt

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-128
E-MAIL

VITA

O. Lochte

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-124
E-MAIL

VITA

P. Malekpouri

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-141
E-MAIL

VITA

S. Sirjani

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-252
E-MAIL

VITA

K. Fengels

HAMBURG
+49(0)40 180401-180
E-MAIL

VITA
Tax Consultants

M. Witt

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-128
E-MAIL

VITA

L. Behrens

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-131
E-MAIL

VITA

O. Lochte

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-124
E-MAIL

VITA

Prof. Dr. J.W. Knollmann

HAMBURG
+49 40 637 814 03
E-MAIL

VITA

P. Malekpouri

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-141
E-MAIL

VITA

S. Sirjani

HAMBURG
+49(0)40 180 401-252
E-MAIL

VITA

K. Fengels

HAMBURG
+49(0)40 180401-180
E-MAIL

VITA
Marketing & Acquisition
Julius Witt

J. Witt

HAMBURG
+49 (0) 40 180 401-301
E-MAIL

VITA